Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τη «Cyrclemodel». Η «Cyrclemodel» παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες – πιστοποιημένους Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες λογοπαθολογίας / λογοθεραπείας σε παιδιά, παιδοψυχολογίας κ.λ.π.,  οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των απαιτούμενων σεμιναρίων και έχουν πιστοποιηθεί σχετικά, να πραγματοποιήσουν μία αξιολόγηση περιστατικού ενός ασθενούς τους, με τη χρήση γραφημάτων, μέσω του υπολογιστή τους ή της συσκευής κινητής τηλεφωνίας τους.

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας https://cyrclemodel.com και την εφαρμογή μας «Cyrclemodel» (https://app.cyrclemodel.com), παρακαλούμε να τους διαβάσετε τους προσεκτικά.

1.-        Εισαγωγή.

1.1. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευθείτε τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Cookies, διότι χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα και έπειτα την εφαρμογή της «Cyrclemodel», και κάνοντας κλικ στο “Αποδέχομαι”, είτε ενεργείτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό εταιρείας/οργανισμού, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας . Η παραμονή σας στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και η χρήση της εφαρμογής μας καθώς και η αξιοποίηση οποιαδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

1.2. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε όπως δεν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

1.3. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@cyrclemodel.com ή στο τηλέφωνο : +30 26513 01180 .

1.4. Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σχεδιάσαμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ώστε να σας ενημερώσουμε πλήρως σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας από την Cyrclemodel για την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενσωματώνουν ρητά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

 

2.-        Ποιοι είμαστε.

Ο ιστότοπος https://cyrclemodel.com και η εφαρμογή https://app.cyrclemodel.com τελούν υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία “Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας Ε.Ε.”, η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Δαγκλή αρ. 1-3, Τ.Κ. 454 44, στην Ελλάδα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή της κο Ευριπίδη – Νικόλαο Χελά, με Α.Φ.Μ. 800596849 – Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26513 01180 , e-mail: info@cyrclemodel.com , που δραστηριοποιείται πέρα από την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας και στο σχεδιασμό , υποστήριξη και ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού.

3.-        Όροι και Προϋποθέσεις.

3.1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση και της ιστοσελίδας και της εφαρμογής , εφεξής οι «Όροι», καθορίζονται από το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο ρητά αναφερόμενο σε αυτούς έγγραφο και αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Cyrclemodel και των χρηστών αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε σύμβασης, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ τους.

3.2. Η Cyrclemodel διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων των συναλλαγών και παροχής υπηρεσιών, που γίνονται μέσω της πλατφόρμας της , οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

3.3. Η Cyrclemodel υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες , σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της πλατφόρμας της. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων των συναλλαγών δεν καταλαμβάνει αγορές της εφαρμογής στις οποίες έχετε ήδη προβεί.

3.4. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα , καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της πλατφόρμας ή καταρτίζεται η σύμβαση είναι και οι εφαρμοστέοι.

4.-        Πληροφορίες και προϊόντα – υπηρεσίες.

 

4.1. Η Cyrclemodel δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών  που παρατίθενται στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της, όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για την παροχή των υπηρεσιών της και αγορά των προϊόντων της -“αξιολογήσεων περιστατικών”, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της πλατφόρμας από λόγους ανωτέρας βίας.

4.2. Η ιστοσελίδα μας https://cyrclemodel.com σας επιτρέπει να αγοράσετε ηλεκτρονικά (on-line) κάποια πακέτα αξιολογήσεων περιστατικών, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας “cyrcle model – Το μοντέλο των κύκλων”.

 

4.2.1.- Εγγραφή – Χρήση της demo εφαρμογής : Η εγγραφή σας στην demo εφαρμογή, σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μόνο δύο (συνολικά) demo αξιολογήσεις περιστατικού, μία για να λάβετε μέρος στο απαιτούμενο σεμινάριο και μία επιπλέον προκειμένου να αξιολογηθείτε και να λάβετε την πιστοποίησή σας μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Γίνεται καταχωρίζοντας το ονοματεπώνυμό σας (ή την επωνυμία του νομικού προσώπου), το e-mail σας, το κινητό σας τηλέφωνο ( δηλαδή στοιχεία επικοινωνίας) και έναν κωδικό πρόσβασης (password), που σας τον χορηγούμε εμείς. Έχετε την δυνατότητα να τον αλλάξετε και να βάλετε τον δικό σας προσωπικό κωδικό.

Προκειμένου δε να λάβετε μέρος στο απαιτούμενο σεμινάριο θα πρέπει στην αίτησή σας να καταχωρίσετε επιπλέον και την ειδικότητά σας, το έτος απόκτησης πτυχίου, την εργασιακή σας εμπειρία σε έτη, τον τόπο εργασίας σας , τον φορέα εργασίας σας.

Οι ανωτέρω πληροφορίες διατηρούνται στην demo εφαρμογή ( δηλαδή στη βάση του site) μέχρι και την αξιολόγηση από εμάς, σχετικά με τη χορήγηση της απαραίτητης πιστοποίησης και έπειτα διαγράφονται. Οι επιπλέον πληροφορίες δε που καταχωρίζετε στην αίτησή σας προκειμένου να λάβετε μέρος στο σεμινάριο, διατηρούνται στη βάση του site μέχρι το πέρας του σεμιναρίου.

4.2.2.-  Χρήση – αγορά πακέτου αξιολογήσεων περιστατικού : Μόλις αποκτήσετε την απαραίτητη πιστοποίηση του σεμιναρίου, η «Cyrclemodel», ανοίγει για εσάς προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της, καταχωρίζοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες που έχετε παράσχει για την χρήση της demo εφαρμογής, οι οποίοι ( λογαριασμοί ) και θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών . Με το άνοιγμα του προσωπικού σας λογαριασμού η «Cyrclemodel» θα σας αποστέλλει μία επιβεβαιωτική της εγγραφής αυτοματοποιημένη ειδοποίηση.

4.3. Για να αγοράσετε το πακέτο αξιολογήσεων περιστατικού της επιλογής σας, θα πρέπει να καταχωρίσετε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία, ήτοι , την πλήρη διεύθυνσή σας (πόλη, οδός, αριθμός, Τ.Κ.), τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλεφωνικός αριθμό και e-mail) , τον Α.Φ.Μ. σας , για να σας σταλεί το νόμιμο παραστατικό και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε. Η Cyrclemodel δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που έχετε καταχωρίσει, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων των χρηστών.

 

4.4. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης (password) , για λόγους ασφαλείας, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης αυτού , όχι όμως και ανάκτησης.

 

4.5. Πριν την πραγματοποίηση της αγοράς, παρακαλείσθε να ελέγξετε προσεκτικά τις προσφερόμενες Υπηρεσίες και τυχόν περιορισμούς και να ακολουθήσετε τα βήματα της σχετικής φόρμας.

 

4.6. Οι αξιολογήσεις περιστατικών που πραγματοποιείτε, θα διατηρούνται από την Cyrclemodel για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και έπειτα θα διαγράφονται.

 

4.7. Κάθε έτος, ανωνυμοποιούνται και καταχωρίζονται σε άλλη βάση δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν από τη Cyrclemodel για στατιστικούς σκοπούς, η οποία μπορεί να τις διαθέτει κατά βούληση με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε επιθυμεί. Διαβάζοντας τους παρόντες Όρους αποδέχεστε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας γι αυτό το σκοπό.

 

5.-        Κατάρτιση της σύμβασης :

5.1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα – αξιολογήσεις περιστατικών, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή . Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.

5.2. Για να πραγματοποιήσετε μία αγορά ενός πακέτου αξιολογήσεων περιστατικού, ακολουθείτε τα βήματα της σχετικής φόρμας, οπότε και θα λαμβάνετε από τη Cyrcelmodel ένα αυτοματοποιημένο e-mail , το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Παραλαβή Παραγγελίας” / “Υπό Επεξεργασία” / ”Processing”) και θα περιέχει και έναν κωδικό παραγγελίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, παρά αποτελεί μία πρόταση από εσάς προς τη Cyrclemodel για την αγορά του πακέτου αξιολογήσεων περιστατικού της επιλογής σας.

5.3. Τα βήματα της σχετικής φόρμας εν περιλήψει είναι τα εξής : προσθέτετε στο καλάθι αγορών το πακέτο αξιολογήσεων περιστατικού της επιλογής σας και έπειτα προχωράτε στην επιλογή “ταμείο”. Για να κάνετε checkout θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την τιμολόγηση ( βλ. ανωτέρω Όρο; 4.2) και στην πορεία προχωράτε στην επιλογή του τρόπου πληρωμής ( βλ. κατωτέρω Όρος 6). Αφού επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής σας και για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, επιλέγεται το “αποστολή παραγγελίας”, οπότε και θα λάβετε από εμάς το ως άνω επιβεβαιωτικό email .

5.4. Η αγορά των αξιολογήσεων ολοκληρώνεται με την κατάθεση του αντιτίμου στον τραπεζικό μας λογαριασμό, με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια στον Όρο 6, οπότε και θα σας αποσταλεί από εμάς, ένα e-mail επιβεβαίωσης της πρότασης για αγορά μας απευθύνατε (“Ολοκληρώθηκε η Αγορά  Σας”), με τα προσωπικά σας δεδομένα και τυχόν άλλα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει , με σκοπό την ενημέρωση και δέσμευσή σας σχετικά με την αγορά που πραγματοποιήσατε και μόνο τότε θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης. 

5.5. Παραμένετε υπεύθυνοι για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά. Εάν μια πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης, ανεπαρκούς χρηματικού ποσού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν θα αποκτάται η πρόσβαση στην εφαρμογή μας έως ότου  ολοκληρωθεί η πληρωμή .

 

5.6. Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail . Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώριση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.

 

5.7. Οι ενημερώσεις αυτές δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, διότι η αποστολή τους αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mails αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mails, υποχρεούστε, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

 

 

6.- Τιμή και τρόποι πληρωμής :

Όλες οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

 

Οι τιμές των πακέτων αξιολόγησης περιστατικού είναι αυτές που ορίζονται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εξαιρουμένης της περίπτωσης σφάλματος. Οι τιμές, ενδέχεται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται αναλόγως, ωστόσο, οι αλλαγές, δεν θα επηρεάσουν τις προτάσεις για αγορά που μας έχετε ήδη απευθύνει και έχουμε αποδεχθεί, πριν τη δημοσίευση των αλλαγών στην ιστοσελίδα.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τα αναλυτικά περιγραφόμενα στην ιστοσελίδα μας πακέτα αξιολόγησης περιστατικών και τον τρόπο πληρωμής αυτών, ήτοι :

6.1.- Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μεταφέρεστε αυτόματα στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, με την οποία και συνεργαζόμαστε, για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και την εξόφληση της παραγγελίας , όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Παρακαλείσθε να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας . Κατά τη χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής, η Εθνική Τράπεζα δεν μας παρέχει πληροφορίες της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας.

6.2.- Πληρωμή με ηλεκτρονική μεταφορά του ποσού από λογαριασμό σας, στο λογαριασμό μας.

Εφόσον επιλέξετε τον εν λόγω τρόπο πληρωμής θα πρέπει να καταθέσετε ηλεκτρονικά το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά του πακέτου αξιολογήσεων περιστατικού που έχετε επιλέξει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούμε και θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό της παραγγελίας που θα σας έχουμε αποστείλει καθώς και το ονοματεπώνυμό σας για επιβεβαίωση.

Μόλις επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και γίνει η μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό μας η Cyrclemodel θα σας αποστείλει e-mail επιβεβαίωσης της πρότασης για αγορά μας απευθύνατε (“Ολοκληρώθηκε η Αγορά  Σας”).

6.3.- Πληρωμή με φυσική μετάβαση σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό μας.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβείτε σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα  και να καταθέσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά του πακέτου αξιολογήσεων περιστατικού που έχετε επιλέξει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούμε και θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό της παραγγελίας που θα σας έχουμε αποστείλει καθώς και το ονοματεπώνυμό σας για επιβεβαίωση .

Μόλις επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και γίνει η μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό μας η Cyrclemodel θα σας αποστείλει e-mail επιβεβαίωσης της πρότασης για αγορά μας απευθύνατε (“Ολοκληρώθηκε η Αγορά  Σας”).

Η επεξεργασία των πληρωμών θα υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και στους παρόντες Όρους. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή την απόδοση του συστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Τράπεζας ενδέχεται να σας χρεώσει ορισμένα τέλη, όπως τα τέλη συναλλαγών ή άλλα τέλη που σχετίζονται με την επεξεργασία του τρόπου πληρωμής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών της μεθόδου πληρωμής για λεπτομέρειες.

 

Τυχόν έξοδα μετατροπής νομισμάτων και άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τις πληρωμές επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

7.-        Απόρριψη Παραγγελίας :

 

7.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ανά πάσα στιγμή από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ή/και να αφαιρέσουμε ή επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς να ευθυνόμαστε απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου.

 

7.2. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, ενδέχεται να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ίσως χρειαστεί να απορρίψουμε μια παραγγελία, αφότου σας έχουμε στείλει την “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”, το οποίο μπορούμε να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς να φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε την πίστωση του καταβληθέντος τιμήματος για μελλοντικές αγορές ή επιστροφή χρημάτων.

 

8.-        Ακύρωση Παραγγελίας :

8.1. Έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε αναιτιολόγητα την παραγγελία σας στη Cyrclemodel και υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε το καταβληθέν χρηματικό ποσό, αποστέλλοντας εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24)  ωρών από την αποστολή της παραγγελίας σας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@cyrclemodel.com. Κάθε τυχόν μεταγενέστερη ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη και δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

 

8.2. Σε περίπτωση έγκυρης και εμπρόθεσμης ακύρωσης της αγοράς σας, θα σας επιστρέψουμε το καταβληθέν χρηματικό ποσό εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.

 

8.3. Η Cyrclemodel, θα διατηρεί τις εκκρεμείς παραγγελίες σας για δύο (2) εβδομάδες, ενώ τις αποτυχημένες ή ακυρωμένες για έναν (1) μήνα.

 

8.4. Η έγκαιρη πραγματοποίηση της πληρωμής είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

 

9.-        Αναγνώριση χρήστη – πελάτη, στην ιστοσελίδα μας και την εφαρμογή :

9.1. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας στην ιστοσελίδα μας ή/ και την εφαρμογή μας είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή όνομα χρήστη) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (κωδικός ασφαλείας/password). Κάθε φορά που τους καταχωρίζετε σάς παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας δεδομένα και στην εφαρμογή.

 

9.2. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετε οποτεδήποτε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (κωδικό ασφαλείας/password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail). Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία των πελατών σας  είναι προσβάσιμα από εσάς, μέσω των ανωτέρω κωδικών, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους και της απόκρυψής τους από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη Cyrclemodel, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η εφαρμογή μας δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

 

9.3. Για λόγους ασφαλείας, σας συμβουλεύουμε να αλλάζετε τον κωδικό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία κωδικού όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα.

 

9.4. Τέλος, σε περίπτωση που ξεχάσετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (κωδικός ασφαλείας/password), για λόγους ασφάλειας, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του αλλά όχι επανάκτησής του.

 

10.-      Ασφάλεια:

10.1. Η ιστοσελίδα και η εφαρμογή της Cyrclemodel αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς, απόρρητες και εμπιστευτικές.

 

10.2. Η πρόσβαση στο σύστημα της Cyrclemodel ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων  υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες, ενώ απαγορεύει σε τρίτους την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα δεδομένα και πληροφορίες. Η ιστοσελίδα και η εφαρμογή μας χρησιμοποιούν πρωτόκολλο HTTPS (TLS). Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από την «Cyrclemodel», και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ο server (VPS) είναι πιστοποιημένος για GDPR compliance. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ : (https://www.time4vps.com/privacy-policy/ ) . Η αποθήκευση όλων των στοιχείων γίνονται στον ίδιο κρυπτογραφημένο διακομιστή (server) για την αποφυγή τυχών προβλημάτων, επίσης πραγματοποιούνται εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας σε ίδιων προδιαγραφών διακομιστή για την μέγιστη ασφάλεια αυτών. Διατηρώντας ελάχιστα προσωπικά δεδομένα επιτυγχάνεται έτσι η μέγιστη ασφάλεια ως προς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα μέσα στην βάση δεδομένων του ίδιου διακομιστή.

 

10.3. Σε περίπτωση αδράνειας του χρήστη για 30 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα ο χρήστης να παραμένει συνδεδεμένος εφόσον το επιλέξει.

 

10.4. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε και τα στοιχεία των πελατών σας που καταχωρίζετε στην εφαρμογή μας, υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

 

10.5. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους.

 

11.-      Συγκατάθεση γονέα / ασκούντα τη γονική μέριμνα / δικαστικού συμπαραστάτη / πελάτη σας.

 

11.1. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, καταχωρίζετε δεδομένα τρίτων προσώπων, μεταξύ των οποίων τους 2 πρώτους χαρακτήρες του ονόματος, τους 2 πρώτους χαρακτήρες του επιθέτου, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης τον τόπο διαμονής, το φύλο, τους 2 πρώτους χαρακτήρες των ονομάτων των γονέων, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το επάγγελμα των γονέων, τον αριθμό των αδελφών, τη σειρά του παιδιού στην οικογένεια, τις γλώσσες που ομιλεί και δεδομένα υγείας.

 

11.2. Τα εν λόγω δεδομένα δεν μας επιτρέπουν σε καμία περίπτωση να ταυτοποιήσουμε τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αναφέρονται, και χρησιμοποιούνται  κατά βούληση από εμάς αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

 

11.3. Ο μοναδικός, που μπορεί να ταυτοποιήσει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται αυτά τα δεδομένα είστε εσείς και επομένως εσείς είστε και ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

Για όσο χρονικό διάστημα φυλάσσουμε τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό σας, ενεργούμε ως εκτελών την επεξεργασία.

 

11.4. Επομένως, είστε ατομικά υπεύθυνοι για τη νόμιμη λήψη γραπτής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα τα οποία καταχωρίζετε στην εφαρμογή μας και αν αυτά αφορούν σε ανήλικο ( παιδί κάτω από 16 έτη) από τον γονέα / ασκούντα τη γονική μέριμνα κ.λ.π. και μάλιστα πριν την έναρξη κάθε αξιολόγησης περιστατικού .

 

11.5. Έγγραφο νόμιμης λήψης συγκατάθεσης θα βρείτε αναρτημένο στην εφαρμογή μας .

Σημειώνεται ότι το έγγραφο αυτό, δεν καλύπτει/ σας απαλλάσσει από την υποχρέωσή σας για λήψη νόμιμης συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών ως προς τις λοιπές υπηρεσίες που του παρέχετε,

 

11.6. Τις ως άνω πληροφορίες, τις ανωνυμοποιούμε στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους , τις φυλάσσουμε σε άλλη βάση δεδομένων και μπορούμε να τις διαθέσουμε κατά βούληση. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου παρέχετε σε μας τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των εν λόγω ανωνυμοποιημένων πληροφοριών από εμάς κατά βούληση  .

 

12.-      Υποχρεώσεις του χρήστη.

12.1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://cyrclemodel.com και της εφαρμογής https://app.cyrclemodel.com αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και την εφαρμογή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου και να δηλώνουν με ορθότητα και ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα για την προώθηση της παραγγελίας τους προσωπικά τους στοιχεία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία αποδέχονται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Cyrclemodel για να επικοινωνήσει μαζί τους εφόσον κριθεί απαραίτητο. .

12.2. Μπορούμε να τερματίσουμε τη συνεργασία μας αν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή έχετε εμπλακεί σε παράνομη ή δόλια χρήση της πλατφόρμας μας.

12.3. Η υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας επέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων.

12.4. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή/και της εφαρμογή και τις υπηρεσίες μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών ή των Επαγγελματιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους παραπάνω όρους, διατηρούμε το δικαίωμα μη παροχής των υπηρεσιών μας, αποκλεισμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και την εφαρμογή μας και αφαίρεσης των σχετικών δημοσιεύσεων και περιεχομένου.

12.5. Αποδέχεσθε ότι δεν θα επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας και στο διακομιστή τους, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και την εφαρμογή.

12.6. Απαγορεύεται ρητά, είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε τρίτος, να: α) αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, αναδημοσιεύσετε, μεταφορτώσετε, εμφανίσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε μέρος ή σύνολο των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, β) χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, αναζήτησης ιστότοπου ή ανάκτησης ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για την αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, γ) να έχετε πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών με σκοπό την κατασκευή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ανταγωνίζεται τις δικές μας.

12.7. Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της Cyrclemodel, καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και των υπηρεσιών της.

 

13.-      Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

13.1. H ιστοσελίδα  https://cyrclemodel.com και η εφαρμογή μας  https://app.cyrclemodel.com είναι οι επίσημοι διαδικτυακοί τόποι της Cyrclemodel. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την Cyrclemodel, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Cyrclemodel και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Cyrclemodel ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Cyrclemodel ή/και του https://cyrclemodel.com και του  https://app.cyrclemodel.com ή/και των τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

13.2. Οι χρήστες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ύλη και το περιεχόμενο αυτό μόνο στην έκταση που ρητώς και εγγράφως εγκρίνεται από την Cyrclemodel. Αυτό δεν τους εμποδίζει να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία ενός αντιγράφου μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της σύμβασης.

 

14.-      Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή.

Η ιστοσελίδα και η εφαρμογή μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αποκλειστικά για ενημερωτικό σκοπό. Το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

15.-      Ενημερωτικά e-mails (Newsletters)

15.1. Η Cyrclemodel ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλει ενημερωτικά e-mails. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

 

15.2. Για την επιτυχή παράδοση των newsletters ουδεμία ευθύνη φέρει η Cyrclemodel, αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers).

 

15.3. Τα newsletters ενδέχεται να καταλήξουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam folder), οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

 

15.4. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mails, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται στο newsletter.

 

16.-      Περιορισμός ευθύνης.

 

16.1. Η Cyrclemodel ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιήσει αγορά χρησιμοποιώντας πιστωτική/χρεωστική κάρτα της οποίας δεν είναι δικαιούχος.

 

16.2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Cyrclemodel ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

 

16.3. Η Cyrclemodel δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

17.-      Γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

17.1. Η “Cyrclemodel” δεν καθίσταται υπόλογη ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της βάση μιας σύμβασης, η οποία έχει προκληθεί από γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

17.2. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίηση, παράλειψη ή ατύχημα που υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας, και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής : α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις, β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο, γ. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή, δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, ε. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, στ. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί, ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.

 

17.3. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτε σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το γεγονός ανωτέρας βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της σύμβασης παρά το γεγονός ανωτέρας βίας.

18.-      Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

 

Η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο μια σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

 

19.-      Έγγραφη επικοινωνία.

 

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας αποστέλλουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και την εφαρμογή μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

20.-      Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας καθώς και οι συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω αυτής διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

 

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω συμβάσεις, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα αυτών των Ιωαννίνων.

Τελευταία ενημέρωση στις 29.10.2019, ώρα 16:00΄.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε τη καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα αποδέχεστε τη πολιτική cookies και τους όρους χρήσης

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


We keep your items in your cart so you can easily continue your purchase in order you come back!

We keep hashed your cart in order to continue after a while

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες